قوانین و شرایط گارانتی

• مدت زمان گارانتی دستگاه طبق تاریخ درج شده در کارت گارانتی و یا استعلام از سایت دی‌جی‌سرویس خواهد بود.
• دستگاه‌هایی که دارای کارت گارانتی معتبر دی‌جی‌سرویس هستند و سریال آنها در قسمت بررسی صحت گارانتی سایت شرکت وجود دارد، مشمول ضمانت این شرکت هستند.

گارانتی دستگاه در شرایط زیر ابطال شده و فاقد اعتبار خواهد شد:

• باز شدن دستگاه و انجام تعمیرات توسط افراد و یا مراکز بدون مجوز رسمی از شرکت دی‌جی‌سرویس.
• آسیب دیدگی دستگاه در اثر ضربه. (تبصره: چنانچه آسیب فیزیکی به قسمتهایی از دستگاه مانند صفحه نمایش، وارد شود که بورد اصلی دچار مشکل نشده باشد، آن قطعه با دریافت هزینه از مشتری صرفاً در مراکز خدمات دی‌جی‌سرویس تعویض شده و گارانتی دستگاه ادامه پیدا خواهد کرد)
• نفوذ هرگونه مایعات و همچنین مواد شیمیایی به دستگاه.
• استفاده ناصحیح از دستگاه برخلاف دستورکار کمپانی تولید کننده.
• نصب نرم‌افزار های جانبی غیر مجاز و همچنین اصلاح نرم‌افزاری حاصل از تغییرات پارامتری که در شبکه مخابرات صورت گیرد و نیز روت (Root) کردن دستگاه.