ثبت درخواست نمایندگی

نماینده خدمات دی‌جی سرویس شوید

مجموعه  دی‌جی سرویس  با  هدف  توسعه   شبکه  خـدمـات

سرتاسر  کشور  از میان علاقه‌مندان عامل خدمات جذب مینماید.

برای ثبت درخواست خود می‌توانید از طریق پرکردن فرم درخواست یا تماس تلفنی اقدام نمایید.

مجموعه  دی‌جی سرویس

با  هدف توسعه شبکه خدمات سرتاسر کشور

ازمیان علاقه‌مندان عامل خدمات جذب مینماید.

برای ثبت درخواست خود می‌توانید از طریق پرکردن فرم درخواست یا تماس تلفنی اقدام نمایید.

برای ثبت درخواست از طریق لینک زیر اقدام کنید: