برای درخواست آنلاین تعمیر، منو را باز کنید.

دی‌جی سرویس، همراه گوشی شما ...

ضمانت ۱۸ماهه بی اما و اگر برای تلفن همراه شما

باز شدن چتر بیمه ایران روی گوشی شما زیر باران حوادث

عیب‌یابی، تعمیر و ارسال تلفن همراه با ثبت آنلاین

از همین جا سری به شعبه های ما بزنید!

هجده ماه
گارانتی

ــــــــــــــ

پرداخت اقساطی هزینه تعمیرات

ــــــــــــــ

دریافت و ارسال
رایگان

ــــــــــــــ

مشــــــاوره
و عیب‌یابی رایگان