نظر ارزشمند و شکایت شما با موفقیت ثبت شد!

همکاران ما پس از بررسی دقیق مشکل بوجود آمده با شما تماس خواهند گرفت

از اینکه در بهبود نحوه خدمات دی‌جی‌سرویس مشارکت دارید صمیمانه سپاسگزاریم